Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030

O projekcie: 

Innowacja Pedagogiczna: Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem nowatorskiego rozwiązania organizacyjnego dla zachowania ciągłości procesu kształcenia i realizacji podstawy programowej.