Współpraca z UAM

  1. „Akademicka 100” to systematyczne spotkania z wybitnymi naukowcami z UAM. Młodzież ma możliwość wysłuchania  ciekawych wykładów, po których odbywa się dyskusja z naszymi gośćmi.
  2. „Nalostan” to spotkania w formie wykładu, dyskusji, seminarium, warsztatów z pracownikami UAM oraz innymi interesujacymi ludźmi. Podczas zajęć poruszane są nurtujące tematy oraz rozwijane kompetencje miękkie.
  3. Wyjścia do różnych wydziałów uczelni na praktyczne zajęcia, które pogłębiają wiedzę w określonych dziedzinach naukowych i stanowią także swoisty przegląd oferty studiów dla naszych licealistów. To również poznanie działalności UAM oraz pracy i życia studenckiego.