Szkoła wodorowa

O projekcie: 

Projekt organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyczyni się do wspierania nauczycieli w kształceniu w obszarze wodoru i technologii wodorowych w szkołach ponadpodstawowych, pobudzenia zainteresowania uczniów gospodarką wodorową, energią odnawialną i zwiększenia świadomości młodzieży wobec wyzwań gospodarczych i środowiskowych.