Organizacja kształcenia

Od klasy 2 rozszerzenia.
W klasie 1 przygotowanie do wyboru rozszerzenia:
Etap 1
Korzystanie z  pomocy doradcy zawodowego, wsparcia psychologa i pedagoga szkolnego, wychowawcy
oraz udział w zajęciach przedmiotu Sukces Ucznia i Uczennicy.
Etap 2
Koniec klasy pierwszej wybór rozszerzeń.
Ilość rozszerzeń uzależniona od wyboru uczniów.

 1. Realizacja ramowego planu nauczania
  • język angielski obowiązkowy 5 godzin, w tym 2 godziny z native speaker;
  • drugi język – do wyboru: niemiecki lub hiszpański;
  • w klasie pierwszej do wyboru plastyka lub muzyka;
    
 2. Rozszerzenia przedmiotowe.
 3. Zajęcia z wychowawcą 1 godzinę w tygodniu w formie narady klasowej.
 4. Przedmiot Sukces Ucznia i Uczennicy – budowanie siły wewnętrznej i dobrostanu (dodatkowy przedmiot).
 5. Zajęcia pozalekcyjne – związane z pasjami uczniów.
 6. Współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i Akademią Wychowania Fizycznego w zakresie:
  • prowadzenie zajęć przez pracowników wyższych uczelni,
  • udział uczniów w wykładach i zajęciach
  • realizacja wspólnych projektów
    
 7. Przed rozpoczęciem roku szkolnego wyjazd integracyjny z wychowawcą klasy (o ile będzie możliwe jego przeprowadzenie).