Współpraca z AWF

  1. udział uczniów NALO w pracach studenckich kół naukowych, z głównym akcentem na współpracę z Sekcją Geograficzno-Krajoznawczą Studenckiego Koła Naukowego AWF;
  2. możliwość uczestniczenia uczniów liceum w wybranych zajęciach w AWF dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia;
  3. dostęp do platformy e-learningowej AWF, zbiorów Biblioteki Głównej oraz do materiałów dydaktycznych i naukowych dla uczniów liceum;
  4. prowadzenie zajęć dydaktycznych w NALO oraz siedzibie AWF przez nauczycieli akademickich AWF;
  5. wzajemna promocja obu instytucji.