Jak uczymy?

  1. Profesjonalizm –  współpracujemy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Wychowania Fizycznego
  2. Relacje – budujemy i dbamy o relacje z uczniem i jego środowiskiem wychowawczym,
  3. Indywidualizm – wspieramy indywidualny rozwój ucznia, oparty na jego psychospołecznym potencjale. Proces wspomagamy opieką tutora i doradcy rozwoju osobistego i zawodowego.
  4. Pozytywne emocje – dbamy o dobry nastrój i poczucie humoru.